Päivitys:
    uusia karttoja lisätty viimeksi 9.5.2024

VANHAT KARTAT 

Hanki Sinäkin upea Hausjärvi vanhoissa kartoissa -kirja !
Julkaisija Hausjärvi-Seura ry, kirjan tilaukset:   Hausjärvi-Seura ry

__________________________________________________________

Hausjärvi vanhoilla kartoilla 

Olen kiinnostunut vain Hausjärven alueen (pitäjän) kartoista), eikä minulla ole
muiden alueiden karttoja !

kuva420.jpgHausjärvi -nimi (Hausjerfwi) esiintyy kartalla ainakin jo vuonna 1653 Hämeen lääninkartalla.    
Tarkemmin tästä kartasta voit lukea tekstin jälkeen olevan karttaluettelon 1. linkistä.                                                                                                                                                                                  

1700-luvulla löytyy jo useitakin karttoja, joita löytyy myös Hausjärvi.

Ruotsin kuninkaan sotakartastossa vuodelta 1776-1805 Hausjärven pitäjä on kuvattuna väreissä ja kuivattu
Hausjärvikin on tässä kartassa vielä kauniin sinisenä. Tämän kartan piirsivät Ruotsin armeijan kartoitusupseerit
ja se omistettiin kuninkaan käyttöön. Kartasto oli unohduksissa Ruotsin sota-arkistossa 200 vuotta.
Kartasto on muutama vuosi sitten julkaistu komeana kirjana, jossa lähes koko eteläinen Suomi on kuvattuna.
Tämä on ensimmäinen lehtijakoon perustuva kartasto Suomesta. Samassa kartassa näkyy hyvin vanha
Helsinki-Hämeenlinna -tie kulkemassa Hikiästä Karhin kautta, Salpausselän harjun yli Karaan.

Vanhoissa kartoissa esiintyy runsaasti vanhoja paikkoja ja nimiä nimiä, jotka ovat nykykartoista hävinneet tai
muuttaneet nimeään, esim. myllyt, sillat, peninkulman patsaat, kilometripylväät, köyhäinhuone, kunnanhuone, myllyt, puhelinkeskus, Kalainmäki, Järvenmäki jne.

Karttoja laadittiin eri tarkoituksiin, kuten esim. yleiskartat, sotilaskartat, tiekartat, rautatiekartat, postikartat, autokartat jne.
Useimmat Ruotsin vallan aikaiset kartat alistettiin yleensä kuninkaan käyttöön ja ne olivat salaisia sotilaskarttoja.

Tähän tekstiin on tulossa tarkennuksia ja täydennyksiä tiedon karttuessa ja ajan kuluessa, sekä lisää karttakuvia.

kuva422.jpg
 Maanmittarin Lars Forsellin kompassiruusu vuoden1692 maakirjakartalla (Ryttylä)


Katsele vanhoja karttoja Hausjärven alueelta, jokainen kartta on omalla sivullaan.
Kartoista on julkaistu vain osakuva kuvaamaan kyseisen kartan ominaisuuksia ja esitystapaa.
 

1600-luku

1).   Hämeen lääninkartta 1653 

2)    Hämeen jalkaväkiryhmentin kartta 1696


1700-luku

1).  Postikarttoja

2).  Kartta 1700-luvulta

2a). Tiekartta 1743

3) Jonas Cajanuksen Hausjärven kappelikartta 1749

4).  Etelä-Suomi, yleiskartta 1775 

4a). Kartta noin 1770-1780

5).  Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805

6).  Hausjärven Kirkonkylä isojakokartalla 1784 


1800-luku

1).   Väg-karta öfver Finland (Tiekartta 1806)

2).   Sotilaskartta Suomen sodan ajalta 1808, Etelä-Suomen tiet

3).   Suomen yleiskartta, 1829

4).  Karta över Tavastehus, A.W. Eklund, 1833

5).  Suomen suuriruhtinaskunnan yleiskartta, A.W. Wklund, 1840

6).  Pitäjänkartta 1842

7).  Kihlakunnankartta 1843

8).  Hämeenlinnan lääni, 1845, lääninkartta

8a). Suomen yleiskartta 1846 (Hausjärveä ei ole merkitty lainkaan !)

9) Posti- ja tiekartta Suuriruhtinanmaa Suomi, 1846 / 1848

10).  Kalmbergin kartasto 1855-1856

11).  Eteläinen sisä-Suomi, 1856 (venäjänkielinen)

12).  
Karta öfver jernvägen emellan Helsingfors och Tavastehus 1857

13).  Helsinki-Hämeenlinna rata kartalla 1859

14).  
Hämeen läänin kartta, A.W. Linderström, 1861

15).  Rautatiekartta Helsinki-Hämeenlinna 1860-luvun alusta

16).  Rautatiekartta noin vuodelta 1860

17).
Karta över storfurstendömet, 1863

18).  Karta öfver Finland, Suomen Yleiskartta, 1864

19).  Venäläinen topografikartta 1872 (Senaatin kartta)

20).  
Venäjänkielinen kartta, 1872 / 1884

21). Venäläinen topografikartta, 1872

22).  Karta öfver Finland, 1872

22a). Etelä Suomenmaan Rautatie- ja Matka-kartta, 1875

23).
Hausjärven vesijätön (vanhan Hausjärven) jakokartta 1876

24). Hauhon kihlakunnan kartta 1878

24a). Suomenmaan kartta 1881

25)
. I.J.Inbergin kartta Hämeen läänistä 1893

26).  Venäjänkielinen kartta 1800-luvulta

27). Venäläinen kartta noin vuodelta 1894

28). Suomenmaan kartta 1897

29). Kulkuneuvot 1897 (aikataulukirjan liitekartta n:o 27)


1900-luku

1). Kartta vuodelta 1910

2). Kartta Suomen rautateistä vuoden 1911 lopulla

3)Maanmittaushallituksen toimittama Suomen taloudellinen kartta 1916

4). Kartta vuodelta 1920                                                            

5)  Suomen Auto Kartta 1930

6). Pitäjänkartta 1931

7). Suomen taloudellinen kartta 1939

8). Suomen kulkuneuvojen kartta 1956


Hausjärven maaperäkarttoja 1800-luvun lopusta

Tsaari Aleksanteri III:n vuonna 1885 perustama Geologinen komisioni [komissioni] kartoitti Etelä-Suomea 1893. 
Kartat ovat yhdistettyjä maaperä- ja kallioperäkarttoja ja niissä on lisäksi karttamerkkien selitykset.

hausjarvikartalla.jpg
Näillä kartoilla kuvataan alueen maa-ja kallioperää, jota tutkittiin kaivosteollisuutta ja muuta elinkeinoelämää varten.
 


Karttojen lähde on Geologisen tutkimuslaitoksen kotisivu.