Yhteystiedot

Aki Ranta

akiranta@mbnet.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:391377 kpl

Postia ennen postimerkkejä

Kuulutus Hausjärvelle 1753

kuva47.jpg

Kirjeen osoitesivu, jossa ns. meander-kuvio, joka on alunperin tarkoittanut kruunua tai kruunuja, mutta muuntunut aikojen kuluessa vaihtelevaksi kiemuraksi.
Näissä kruunupostikirjeissä virkamiehet lähettivät kuulutuksia luetttavaksi kirkoissa.

Ensimmäiset postimerkit Suomessa otettiin
käyttoon 1856, kun 5:n ja 10:m kopeekan soikiomerkit julkaistiin.

 

 

 

 

 

 

kuva48.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeen ensimmäinen sivu, jossa näkyy mm. vuosiluku 1753 ( osakopio sivusta )
Kirjeen sivukoko on n. 16 x 20 cm, yhteensä 4 sivua.

Kirjeessä kuulutetaan vuoden 1753 talvikäräjistä.
Mm. Janakkalan ja Vanajan ( Wånö ) pitäjien sekä Hausjärven ( Hausjerfwi ) ja
Rengon kappelien käräjät pidetään Miemalan kylässä 26. maaliskuuta 1753.

Asiakirjassa on mm. lueteltu ohjeita rahvaalle.
Esim. tulla yhtäaikaa paikalle ja osallistua nimenhuutoon sekä ottaa mukaan
kaikki todistajat, joita halutaan kuultavan, muuten saa syyttää itseään
seurauksista.
Allekirjoittajana on Joh. E. Törn, joka on luultavasti kihlakunnantuomari ja
hovioikeuden neuvos Johan Erland Törn, joka syntyi 3.4.1693 Turussa ja kuoli
Johannesbergissa, Hollolassa (?) 16.10.1777.
Kirje on päivätty Janakkalan ja Vanajan pitäjien käräjäpaikalla Miemalassa
23.10.1752 ja tarkoitettu "julkaistavaksi" (publiceras) Hausjärven seurakunnassa.

 


 

Kruunupostia Hausjärvelle (kirjekotelo)

kuva49.jpg


" Kungörelse till Hausiervi" eli kuulutus Hausjärvelle.
Lisäksi kuorella on merkintä, joka on mahdollisesti "Fribref" eli vapaakirje.

Näissä kruunupostikirjeissä viranomaiset lähettivät mm.kuulutuksia luettavaksi kirkoissa. Kuoren sisältö ei ole tallessa.

Kuori on n. 1800-luvun alku-
puoleta eli ajalta ennen
postimerkkiaikaa (1856)

 

 

 

 

 

 

 

kuva50.jpg

 

Taustapuolella sinetti
ja meander -kuvio
osoittamassa virkapostia.

Kuvio kuvasi alunperin kruunua
tai krunuja, mutta muotoutui
myöhemmin vaihtelevaksi
koristenauhaksi.