VANHAT KARTAT 

Hanki Sinäkin upea Hausjärvi vanhoissa kartoissa -kirja !
Julkaisija Hausjärvi-Seura ry, kirjan tilaukset Hausjärvi-Seura ry

__________________________________________________________

Hausjärvi vanhoilla kartoilla 

( Minulla ei ole muita, kuin Hausjärven alueen vanhoja karttoja )

kuva420.jpgHausjärvi -nimi (Hausjerfwi) esiintyy kartalla ainakin jo vuonna 1653 Hämeen lääninkartalla.    
Tarkemmin tästä kartasta voit lukea tekstin jälkeen olevan karttaluettelon 1. linkistä.                                                                                                                                                                                  

1700-luvulla löytyy jo useitakin karttoja, joita löytyy myös Hausjärvi.

Ruotsin kuninkaan sotakartastossa vuodelta 1776-1805 Hausjärven pitäjä on kuvattuna väreissä ja kuivattu
Hausjärvikin on tässä kartassa vielä kauniin sinisenä. Tämän kartan piirsivät Ruotsin armeijan kartoitusupseerit
ja se omistettiin kuninkaan käyttöön. Kartasto oli unohduksissa Ruotsin sota-arkistossa 200 vuotta.
Kartasto on muutama vuosi sitten julkaistu komeana kirjana, jossa lähes koko eteläinen Suomi on kuvattuna.
Tämä on ensimmäinen lehtijakoon perustuva kartasto Suomesta.Samassa kartassa näkyy hyvin vanha Helsinki-Hämeenlinna -tie kulkemassa Hikiästä Karhin kautta, Salpauselän harjun yli Karaan.

Vanhoissa kartoissa esiintyy runsaasti vanhoja paikkoja ja nimiä nimiä, jotka ovat nykykartoista hävinneet tai
muuttaneet nimeään, esim. myllyt, sillat, peninkulman patsaat, kilometripylväät, köyhäinhuone, kunnanhuone, myllyt, puhelinkeskus, Kalainmäki, Järvenmäki jne.

Tähän tekstiin on tulossa tarkennuksia ja täydennyksiä tiedon karttuessa ja ajan kuluessa, sekä lisää karttakuvia.

kuva422.jpg
 Maanmittarin Lars Forsellin kompassiruusu vuoden1692 maakirjakartalla (Ryttylä)


 Katsele vanhoja karttoja Hausjärven alueelta, jokainen kartta on omalla sivullaan:
 
1).   Hämeen lääninkartta 1653 

2).   Postikartta 1750 

2a). Kartta 1700-luvulta

2b). Jonas Cajanuksen Hausjärven kappelikartta 1749

3).   Etelä-Suomi, yleiskartta 1775 

3a). Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805

4).   Hausjärven Kirkonkylä isojakokartalla 1784 

4A). Väg-karta öfver Finland (Tiekartta 1806)

5).  Sotilaskartta Suomen sodan ajalta 1808, Etelä-Suomen tiet

6).  Karta över Tavastehus, A.E. Eklund, 1833

7).  Pitäjänkartta 1842

7a).  Kihlakunnankartta 1843

8).  Hämeenlinnan lääni, 1845, lääninkartta

9).  Kalmbergin kartasto 1855-1856

10).  
Karta öfver jernvägen emellan Helsingfors och Tavastehus 1857

10a). Helsinki-Hämeenlinna rata kartalla 1859

11).  
Hämeen läänin kartta, A.W. Linderström, 1861

12).  Rautatiekartta Helsinki-Hämeenlinna 1860-luvun alusta

13).  Rautatiekartta noin vuodelta 1860

13A). Karta över storfurstendömet, 1863

14).
 Karta öfver Finland, Suomen Yleiskartta, 1864

15).  Venäläinen topografikartta 1872 (Senaatin kartta)

16).  Venäläinen kartta, 1872 / 1884

16 a). Venäläinen topografikartta, 1872

17). Hausjärven vesijätön (vanhan Hausjärven) jakokartta 1876

18). Hauhon kihlakunnan kartta 1878

19)
. I.J.Inbergin kartta Hämeen läänistä 1893

20). Venäläinen kartta noin vuodelta 1894

21).   Suomenmaan kartta 1897

22). Kartta vuodelta 1910

23)Maanmittaushallituksen toimittama Suomen taloudellinen kartta 1916

24). Kartta vuodelta 1920                                                            

25) Suomen Auto Kartta 1930

26). Pitäjänkartta 1931

27). Suomen taloudellinen kartta 1939

28). Topografikartta 1940

Hausjärven maaperäkarttoja 1800-luvun lopusta

Tsaari Aleksanteri III:n vuonna 1885 perustama Geologinen komisioni [komissioni] kartoitti Etelä-Suomea 1893. 
Kartat ovat yhdistettyjä maaperä- ja kallioperäkarttoja ja niissä on lisäksi karttamerkkien selitykset.

hausjarvikartalla.jpg

Näillä kartoilla kuvataan alueen maa-ja kallioperää, jota tutkittiin kaivosteollisuutta ja muuta elinkeinoelämää varten. 


Karttojen lähde on Geologisen tutkimuslaitoksen kotisivu.