Etelä Suomenmaan Rautatie- ja Matka-kartta, 1875

Kartta_1875.jpg

Kustantaja G.W.Edlund. Tehty 1875. 


Karttaan on merkitty välimatkat kestikievarien välillä. Janamittakaava virstoina.

Pitäjännimeä Hausjärvi ei ole merkitty. Oitti muodossa Oisi.

__________________________________________________________

Lähde: Kansalliskirjasto/Doria