Kartta n. 1770-1780

Kartta noin ajalta 1770-1780.

Vanha Hämeentie kulkee sekä kirkonkylän että Karhin kautta ja
Porvoontie Oitin kautta. Hausjärvi piirretty harmaana alueena.

Hausjärven kappeli (Kapell) piirretty punaisella kirkonkylän risteyksen kohdalle.
Hausjärven kylä (By) on punainen talorykelmä risteyksestä Oittiin päin.

Lähde: Kansalliskirjastokartta_1770-1780.jpg