31.1.2023

           Kuvaus Hikiän rautatieasemasta 1917

                Rautatieläislehden numerossa 12 vuodelta 1917 on kuvaus Hikiän asemasta.
    
                Kuvaus on ilmeisesti tarkoitettu paikkakunnalle mahdollisesti muuttaville ja
                Hikiän asemalta töitä hakeville. Haluttiin antaa mahdollisimman todenmukainen 
                kuvaus asemasta ja paikkakunnasta turhia kaunistelematta. 

                Kuvauksessa kiinnittyy huomio mm. siihen, että asema on rakennettu lähteiden 
                päälle, ei terveellinen, huvihuoneeseen, kasvimaan puutteeseen, hiljentyneeseen
                liikenteeseen, vaunupulaan ja ruokatarvikkeiden vaikeaan saatavuuteen paikka-
                kunnalla. Toisaalta paikallista väestöä kehuttiin ystävälliseksi ja sopuisaksi.
 
                Mainittu myös asemapällikölle kuuluvasta ensimmäsen luokan Postin hoitamisesta
                ja siitä maksettavasta palkasta. Kuvauksen on laatinut asemapäällikkö Johan
                Iisalo
 joulukuussa 1917. Hän toimi Hikiän asemapäällikkönä vuosina 1915-1917.

                Alla oleva kuvaus on suora lainaus ko lehdestä. Lehden jutussa ei ollut kuvia.

                Kuva: Kellonsoittaja Hikiän asemalla 1914. Kaiteella istuu sähköttäjä
                           Eino Jousteräs. Aseman nimi seinässä suomeksi ja venäjäksi.
                           Kuvan oikeudenhaltija Suomen Rautatiemuseo/SRM


Rautatieläislehti 12 / 1917:

     Hikian_asema_kellonsoittaja.jpg   " Hikiän asema

    IV luokan asema Ri-Kv välillä

Asemarakennus on rakennettu suon laitaan lähteiden päälle,
josta johtuu, että ilmanala asemalla ei ole kosteutensa tähden
terveellinen.
Asema-alueen lävitse virtaa pieni puro, jonka varrella kauniiden
koivujen välissä on hauska kävelytie pienine huvihuoneineen
ja penkkeineen. Asemarakennus on vanhan puiston ympäröimä.

Maanlaadun sopimattomuuden tähden ja sopivan tilan puutteessa
ei ole onnistuttu saamaan kunnollista kasvitarhaa, mutta heiniä on
aseman piiristä saatu yhden lehmän tarpeeksi.

Konttorihuoneisto käsittää kaksi pientä huonetta ja asemapäällikön
käytettävänä on 4 pientä huonetta ja keittiö sekä navetta ja muut
tarpeelliset ulkosuojat.

Matkustajaliikenne asemalla on pienenlainen ja tavaraliikenne on
vaunujen puutteessa supistunut pääasiallisesti maidon ja muiden
ruokatavaroiden lähetykseen. Asemapäällikön hoidettavana on
ensi luokan posti 80 markan kuukausipalkalla. Sivutuloja ei ole.
Mitään tehtaita ei läheisyydessä myöskään ole.

Ruokatavaroiden saanti paikkakunnalla on normaalioloissakin
vaikeanlaista ja riippuvat niiden hinnat Riihimäen ja Hyvinkään
hinnoista.

Paikkakunnan väestö – lukuun ottamatta sivultapäin tulevia
”vierailuja”  - on rauhallista ja sopuisaa, joten liikennöitsijöiden
ja virkailijoiden välillä vallitsee ystävällinen suhde ja siksi kuu-
luukin usein luukulta tunnetuksi tullut iloinen ”hi hih”!

Hikiän asemalla, joulukuun 12 p:nä 1917

Joh. Iisalo ”

                            ***************************************************

asemansilta1.jpg


                          Ojasilta Hikiän aseman takana silloin joskus ...     Akin kokoelma.hikiapleima1915.jpg
 
                   Postin hoito kuului myös asemapäällikölle.
                   Hikiän venäläisleima 1915.

                   Postitoimipaikka on perustettu Hikie -nimisenä
                   1.4.1889.