Erkylän linkkitorni on nyt historiaa

torni12.jpg

Erkylän linkkitorni oli valmistuessaan 1958 yksi Yleisradion tärkeimmistä linkkitorneista, kun säännölliset televisiolähetykset alkoivat Suomessa 1959.
Komea 68,5 metriä korkea torni rakennettiin liukuvaluna Salpausselän harjulle Erkylään paikalle, jossa on aikanaan ollut kolmiomittaustorni.Tornin huippu oli 230 m merenpinnasta.
Tornin kautta välitettiin tv- ja radiosignaalit Helsingistä Lahden Tiirismaalle ja Tammelan Liesjärvelle.

Erkylän linkkitornia vahvistettiin 1980-luvulla asentamalla teräsverkko tornin ympärille ja ruiskuttamalla 5 cm betonia sen päälle. Samalla tornin ikkunapuitteet uusittiin. Alkuaikona tornissa oli ajoittain tekninen miehitys, mutta viime vuosina siellä käytiin harvemmin eli vain kun oli tarvetta huoltaa tai uusia laitteita.
Tornissa ei ole ollut tv-linkkejä pitkään aikaan, vaan se on palvellut viimevuosina vain radioasemia.

Sähkönsaannin varmistamiseksi tornissa oli dieselkäyttöinen varavoimakone sekä kellarissa tornin sivussa väestösuoja. Tornin alaosassa oli pari välikerrosta (laite-ja toimistohuonetta), jonka jälkeen avoin torni puisine kierreportaineen, joissa noin 300 askelmaa.
Tornin yläosassa oli myös kaksi lämmitettyä oleskelukerrosta (laitehuonetta) ennen avointa ulkotilaa ja
vielä sen yläpuolella olevaa kattoa. Minulla oli tilaisuus käydä tornin huipulla kesällä 2014.

Torni purettiin sen huonokuntoisuuden takia (vesivahinkoja) ja siksi, että sen ylläpito olisi tullut kalliiksi.

Tornin omisti Digita Oy ja sen purki 17.6.2015 Delete Oy.

Tornin viereen on nyt pystytetty 90 metriä korkea korvaava teräsmasto.


Tornia rakennetaan 1958


torni2.jpgtorni1.jpg

     

  Katso kuinka torni purettiin 17.6.2015 (Video: Delete Oy)

  Torni kesällä 2014 / Kuvat Aki R.

torni4.jpg

torni3.jpg

   

                                                                                                                                            

torni5.jpg

     

       Tornin varavoimakone

torni6.jpg300 askelmaa

           

         

torni7.jpg

             Huipulla

torni8.jpg

Huoltoluukku huipulla


torni14.jpg

           Näkymä Erkylänjärvelle päin

Vanha ja uusi

torni11.jpg

Kaikki värikuvat: Aki R.

Torni purettiin 17.6.2015

torni9.jpg

                                                                                                                                   Kuva: 18.6.2015 / Aki R.

       Katso video tornin kaatumisesta 17.6.2015 (Delete Oy)