Yhteystiedot

Aki Ranta

akiranta@mbnet.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:353672 kpl


Jonas Cajanuksen Hausjärven kappelikartta 1749

Lohtajalla 1716 syntynyt Jonas Cajanus kartoitti Hausjärven kappelin vuonna 1749 kolmessa kuukaudessa.
Karttaa säilytetään Ruotsin Riksarkivetissa, se on kooltaan 167 x 131 cm ja sen mittakaava on 1:20 000.
Se on piirretty yhtenä kappaleena ilman arkkijakoa.

kartta_Cajanus.jpg

Hausjärven järven länsipuolella Riakanojan varrella: Varg stängfell af Furu, eli suden ansa (kuoppa) hongasta.
Järven rannalla Sikosaaren niemen (SicoSari) länsipuolella Vänskänkalli (VänskänCallio).
Järven rannat on  merkitty soiseksi, pientä mäntyä kasvavaksi (måsigt Land med små tall).
Siitä ylöspäin itse kirkolle: puinen  Hausjärven kappelikirkko, ei tornia (Hausjärvi Capel Kyrkia af Trä, utan torn). Kirkkorakennuksen vierellä on torppa (Torp), lähde (Kiälla), ja koilliseen johtavan tien vieressä sotilastorppa
(Knete Torp).

Kartalla on Hausjärven kappelikirkko, nykyinen puukirkko valmistui 1789. Maastoon on havaintojen perusteella
kirjattu millaista siellä on kasvillisuuden ja maaston korkeuden suhteen – kyseessä siis jonkinlainen topografinen kuvaus.

Laajemmat suot on kuvattu kelta-puna-vihervärillä, korkeat mäet ja kalliot mustina aaltoviivoina, niityt ja pellot
vihreinä ja järvet ja joet sinisinä. Kuvassa vain osa kartasta.

Lähde: Riksarkivet / Heikki Rantatuvan karttakokoelma