Hausjärven kirkko vanhassa valokuvassa

kuva400.jpg

Huomio kiintyy pääoven luona olevaan
tuulikaappiin, jota ei ole nykyisessä kirkossa.

Kellotornin yläosassa on kaksiosainen
luukku ja koristeita räystäissä.
Tornin alaosassa kaksi ikkunaa 
rinnakkain.

Tuulikaappi poistettiin kirkon korjauksen
yhteydessä 1932.

Kuva on yksityisarkistossa.

 

 

 

 

 

                                     Tuulikaappi >