Hausjärven vesijätön kartta 1876

jarvenjako.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuivatettu Hausjärvi jaettiin 1876, mutta jakoa ei tuolloin vahvistettu.

Ensimmäinen jakokous pidettiin Kalkin kestikievarissa 7. elokuuta 1876. Toimituksesssa oli käytössä vuonna
1830 mitattu ja vuonna1875 ulosannettu kartta.

Varapastori Hällfors esitti, että kokouksessa, joka pidettiin vuonna 1868 rautatien rakentamista varten oli päätetty,
että järveä ei saa laskea kuin puoli jalkaa, mutta niin oli kuitenkin tapahtunut ja se oli syy siihen, että Kolkkalan papinvirkatalon pelloille oli tullut vahinkoa ja hän aikoi saattaa konsistorin tutkittavaksi tulisiko järvi padota jasaattaa
sille määrättyyn korkeuteen taikka päinvastoin kokonaan kuivattaa. Omasta puolestaan hän ei kannattanut suunni-
teltua järvenjakoa.

Tämän jälkeen pidettiin vielä muutama kokous, joiden lopputuloksena päätettiin, että kyseessä on vesijättöjen jako, jota toistaiseksi pidetään vain väliaikaisena eikä lainvoimaisena. Toimituksen teki komissiomaanmittari J.H. Juvelius ja asiakirjat kirjoitettiin ruotsin kielellä.

Sovittiin ja päätettiin, että kaikkia tähän asti vesijättöjen kautta ja niille vieviä teitä ja polkuja saa edelleen
käyttää ja jokaisella on vapaa pääsy tuleville jakopalstoilleen, kuitenkin niin, ettei enempää kuin yhtä polkua
käytetä.