Kirkonkylän koulu lopetti työnsä 2010

Koulun perustaminen

Kenraali Johan Munck perusti Erkylään Suomen ensimmäisen yleisen kansakoulun 1856.

Hän ei tyytynyt tähän, vaan alkoi suunnitella opetusta koko pitäjään. Vaihtoehtoina
olivat Erkylän koulun laajentaminen tai kokonaan uuden koulun rakentaminen pitäjän
keskelle kirkon viereen. Munck lupasi lahjoittaa 150 ruplaa vuodessa kymmenen
vuoden ajan koulun toiminnan tukemiseen sekä lisäksi avustusta rakennustöissä.

Asiaa käsitelteltiin pitäjänkokouksessa jo tammikussa 1860, mutta vastustus oli niin
suurta, ettei myönteistä päätöstä saatu aikaan.
Toisen kerran asia oli esillä 1861, mutta tälläkin kertaa myönteinen päätös jäi tekemättä.

Vasta elokuussa 1864 pitäjänkokous hyväksyi yksimielisesti Kirkonkylän kansakoulun
perustamisen ja rakentamisen. Uuden koulun paikaksi 1859 valittu toimikunta valitsi
Pietilän talon maista lohkaistun tontin vanhainkodin vieressä.

Koulutyö alkoi uudessa rakennuksessa maaliskuussa 1866. Koulun kutsuttiin Pietilän
kouluksi sijaintinsa mukaan. Hirsirakennuksessa oli suuri luokkahuone sekä opettajalle
keittiö ja kolme kamaria. Pihanpuolella oli poikien käsityöluokka, joka samalla toimi
heidän asuinhuoneenaan. Rakennusta laajennettiin 1907.

Eskon koulu oli lopetti toimintansa ja oli suljettuna 10 vuotta !

Uusi rakennus

Uusi kivinen koulurakennus valmistui 1958 ja se otettiin käyttöön 1959. Rakennuksen 
suunnitteli Heikki Siikonen Hyvinkäältä ja rakentajana Veljekset Lundan Leppäkoskelta.
Koulussa toimi myös apukoulu 1971-1993. Myös pääkirjasto on toiminut tässä talossa 
tilapäisesti kunnanviraston tilojen lisäksi. Koulu toimi kunnanvaltuuston kokouspaikkana
1970-luvulla.

144 vuotta opetusta

Suomen vanhimman yhtäjaksoisesti toimineen koulun päätöstilaisuutta vietettiin 30.5.2010.
Paikalle oli saapunut noin 350 koulun entistä oppilasta ja muuta yleisöä.  
Varsinainen koulutyö päättyi 5.5.2010.    

Koulun oppilaat jatkavat opiskelua syksyllä 2010 Hikiän uudessa Eskon koulussa.       

kuva327.jpg

kuva322.jpg

 

  

    

Koulun entiset oppilaat lisäsivät     
ulkoseinään 29.5.2010 vuosiluvun 2010. 

Viimeinen palvelus vanhalle koululle.
     

Koulu ehti toimia keskeytyksittä
144 vuotta, Suomen ennätys   
alallaan!

Katso lisää kuvia tästä