Pahantekijäjoukkoja Hausjärvellä 1906

Hausjärvellä riehui pahantekijäjoukkoja ihmisiä pelottelemassa ja epäjärjestystä luomassa kesällä 1906.
Kunnallislautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Riihimäen kestikievarissa elokuun 3. päivänä 1906 ja
päätti jättää sen kirreellisenä asiana kuntakokouksen käsiteltväksi.


Seuraavassa lainaus tuosta kokouspäytäkirjasta:

" 1 §

Sen johdosta, että suuria järjestettyjä pahantekiä joukkoja on viime päivinä ilmestynyt Hausjärven kunnan
piiriin ja ryhtyneet tekoihin jotka ovat saattaneet yhteiskunnalle suuria vahinkoita ja korvaamattomia epäjär-
jestyksiä sekä lisäksi saattaneet rauhallisen väestön levottomaan jopa pelonalaiseen mielentilaan, kun
taas eräs osa kunnasta on joutunut mieleltään kuohuksiin liittyen useat noihin epäiltäviin joukkohin ja toiset
kuljeksineet ympäri kyliä ja taloja, ovat koettaneet saada rauhallista maatyöväestöä villitä ja uhkauksilla
pakottaa sitä jättämään työnsä keskellä maamiehen mitä tärkeitä elonkorjuun aikaa, on kunnallislautakunta
katsonut velvollisuudekseen ryhtyä näiden epäjärjestysten tukahduttamikseksi ja poistamiseksi niillä keinoin
mitä sen käyttettäväksi näissä suhteissa voidaan keksiä nojautuen se tässä tehtävässään voimassa olevaan
kunnallisasetuksen 57 §:ään. Harvalukuisuutensa vuoksi on kunnallislautakunnan kuitenkin mahdoton kun-
nan laajuuteen, väkilukuun ja sen eri väestöryhmiuin nähden saada mitään erittäin tekohasta apua aikaan
ellei se tässä kohden saa aivan tuntuvaa lisäapua muilta kunnan jäseniltä.
Saman astuksen mukaan, josta tässä on ollut puhetta, on kunnallislautakunalla oikeus ottaa apuväkeä
avuksensa. Mutta kun tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten tarvitaan myöskin jonkin verran varoja
kenties ei aivan vähänkään, on pidetty aivan välttämättömänä saattaa asia kuntakokouksen tietoon usein
mainitun kunn.asetuksen mukaisesti ja että sitä käsiteltäisiin sangen kiireellisenä. Samalla pyytää kun-
nallislautakunta, että kuntakokous lausuisi ajatuksensa koko edellä esitetystä asiasta laajudessaan ja
se otettaisiin kuntakokouksen pöytäkirjaan.

2 §

Edellä laadittu pykälä päätettiin otteena jättää kuntakokoukselle t.k. 5. päivänä.

3 §

Paikalla tarkastettu ja hyväksytty

Kunnallislautakunnan puolesta August Isola

F.E. Harjanne                                     K. Pihlflyckt                                        M. Äijälä    "


kuva332.jpg

Hausjärven kunnallislautakunnan pöytäkirja 3.5.1906