Linturetkiä Hausjärvelle 1940 ja 1950 -luvuilla, osa 1 

      Hausjärven Hausjärvi tunnettiin aikoinaan vesilinnustoltaan monipuolisena lintujärvenä, jossa monet
      lintuharrastajat retkeilivät ahkerasti. Lintujärven "löysi" hausjärveläinen Esko Raijola, joka tiesi paikan
      todelliseksi lintuparatiisiksi.

      Ratamo perustetaan

      Olli Heleniuksen (myöh. Halkka) aloitteesta perustettiin Riihimäen Lyseoon 8.3.1945 koulun luontokerho,
      joka sai nimekseen Riihimäen Lyseon eläin- ja kasvitieteellinen seura. Myöhemmin kerhoa kutsuttiin
      nimellä Ratamo; nimen keksi Pertti Viitanen. Nimi mukaili Suomen tunnetuinta luonnontieteellistä yhdis-
      tystä eläin- ja kasvitieteellinen seura Vanamoa.

      Hausjärveen kohdistuva lintututkimus alkoi keväällä 1945. Kerhoon kuului tulloin jo 20 poikaa ja muutama
      tyttö. Kerholaisten ohjaajana toimi arvostettu lintututkija toht. Alpi Pynnönen. Tunnetuimpia kerholaisia
      olivat Olli Halkan ohella mm. Mauri Hirvenoja, Simo Mäkelä, Kalevi Penttilä, Aulis Salonen, Pertti Viitanen
      ja Erkki Vilpa.
      Kerholaiset tulivat useimmiten aamun ensimmäisellä junalla Riihimäestä Hikiään, josta jatkoivat kävellen
      radanvartta järvelle; kesäaikaan tulitiin polkupyörillä.       

      kuva227.jpg  

       Kuvassa Pertti Viitanen vapauttamassa
       21.7.1945 rysään mennyttä mustakurkku-
       uikkua Hausjärvellä.      
       Taustalla ruohikkoista järveä.

       Kuvaaja Erkki Vilpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva228.jpg   

     Erkki Vilpa kiikaroimassa ruuhen nokassa
     Hausjärvellä vuonna 1947, jolloin oli runsaasti
     avovettä.
     Valokuva Pertti Viitanen.


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuva230.jpg

 

Pertti Viitanen kiikaroimassa.

Huomaa tasapohjainen ruuhi ja
airojen hankaimet.

Valokuva Erkki Vilpa.
 
"Airoilla soutaminen onnistui vain
pääväylää pitkin sekä pienillä
avovesialueilla. Sen ulkopuolella
piti sauvoa ja työntyä eteenpäin
ruuhta samalla kahden puolen
keikuttaen. Joskus kokeiltiin suosuksia. Niissä oli pari lautaa rinnakkaina pystyssä ja keskellä mäystimet."
- muistelee Pertti Virtanen.

 

 

kuva242.jpg

     

        Hausjärvi kesällä 1945. Kuva järven keskeltä pohjoiseen päin. Kuvaaja Mauri Hirvenoja.


  kuva231.jpg

     

        

  Linturetkellä 11.5.1945. Kuvassa vasemmalla kerhon kuraattori, toht. Alpi Pynnönen, seuraavana Aulis Salonen
  ja takana Pertti Viitanen. Tässä seisotaan kahdessa ruuhessa keskella kaislikkoista järveä.

  Mauri Hirvenoja muistelee

         Saraikkoa niitettiin luultavasti vielä sodan jälkeenkin, koska siellä oli viikatteita ja suosuksia, joita
         lainasimme joskus omin luvin ja seikkailimme hyllyvässä ruovikossa.
         Ruuhella pääsi pitkälle, aina Sikosaareen asti.

         Taivas saattaoi olla mustana tuhatpäisistä sorsaparvista syksyisellä iltalennolla.        
         Hausjärvellä oli runsaasti sodan jälkeen myös metsäriistalintuja, mutta sodan jälkeen meni
         muutama vuosi, ennenkuin runsastuneita kantoja pystyttiin metsästämään. 1940-luvun loppupuoliskolla
         hauleja oli lähes mahdoton saada. Vankilan virkailijat teettivät vankilan pajassa hauleja, jos lyijyä oli
         saatavilla.

        

  kuva244.jpg
Hyvin piilotettu mustakurkku-uikun pesä Hausjärvellä 1945.
Kuvaaja Mauri Hirvenoja.

         Lintupäiväkirja vuodelta 1946

  16-vuotiaan Pertti Viitasen vuonna 1946 lintupäiväkirjaansa laatima karttapiirros järven alueesta.
  Karttaan on merkitty mm. avovesialueet ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä numeroin piisamin, kuovin,
  pajusirkun, sinisorsan, kirjosiepon sekä ruokokertun pesät. Lintupäiväkirjassa on sivukaupalla merkintöjä
  lintulajeista tieteellisin nimin.
  Järven pohjoispäässä on merkittynä satama ja polku sinne sekä aivan kartan alareunasssa rautatie.
  Arvokas lintupäiväkirja kertoo paljon järven tuonaikaisesta ekosysteemistä.

kuva229.jpg

             Järvellä tai sen rantamilla tavattiin yli 70 lintulajia             


                     Luettelo Hausjärvellä esiintyneet lintulajit v. 1945
         
                ____________________________________________________________________________

    kuva303.jpg

 

 

 

 

        Hausjärven Hausjärveä
        vuoden 1940 kartassa
        (järven pohjoisosa)

       (Topograafikartta,
        mitattu 1938, painettu 1940)

 

 

 

 

  >>> Lue jutun osa 2 tästä

 

 


     

_________________________________________________________________________________      

       Kiitokset

            Parhaat kiitokseni Mauri Hirvenojalle, Kalevi Penttilälle, Pertti Viitaselle ja Erkki Vilpalle
            saamistani valokuvista ja tiedoista. On hienoa välittää uusille sukupolville näitä säilyneitä
            muistoja kuivatetun järven historiasta.
          
            Valokuvat: Mauri Hirvenoja, Kalevi Penttilä, Pertti Viitanen ja Erkki Vilpa.
            Lintupäiväkirjan sivu: Pertti Viitanen
            Teksti: osittain Mauri Hirvenojan, Kalevi Penttilän, Pertti Viitasen ja Erkki Vilpan muistelmia.

                                      
            Lue tästä jutun osa 2