Hausjärvi wanhoissa sanomalehdissä

 Hausjärven tapahtumista löytyy paljon juttuja 1800-luvun sanomalehdissä, uutisia, tiedotuksia, kuulutuksia,
 ostetaan, myydään, kokouskutsuja yms. kuten nykyisinkin.
 Hirvikolareita ei vielä tunnettu, mutta hirvet olivat uutisten aiheina jo tulloinkin:  " ...on hirvi hiljattain nähty..." .
 Hirvet olivat 1800-luvun lopulla vaarassa kuolla sukupuuttoon Suomessa liiallisen metsästyksen takia.
 1930-luvulla hirvikanta saatiin tehokkaan suojelun avulla nopeasti elpymään.

 Lainausmerkeissä olevat tekstit ovat lehdissä olleita.

 
   "Ostaa mielitään."

 

kuva214.jpg

 
                               " Hywiä ohria ostetaan korkeimpiin hintoihin Ryttylän olwitehtaalla Hausjärwellä."
                                 (Hämeen Sanomat, 3.11.1880)

   **************************************************

     Rahaa keisarin patsaalle          

           "Aleksander II:n muistopatsasta warten päätti Hausjärwen kunta wiime kuntakokouksessa antaa 400 markkaa."

           (Hämäläinen, 25.4.1883)

*******************************************************

     Hirvi nähty
 
          "Myöskin Hausjärwen pitäjässä on hirwi hiljattain nähty kahdessa paikkaa, nimittäin Ryttylässä ja
           Ridasjärwellä."

           (Sanomia Turusta, 26.8.1874)

*******************************************************

    Myydään tavaraa

         " Paikkakunnalta muuttamisen tähden myydään Maalisk. 4 ja 5 p. Hausjärwen kirkonkylässä
          kaikenlaista  Maakauppias Kollinin kauppatawaraa. Hausjärwellä 17 p. Helmik. 1878.          
          J. Palander Toimitusmies."

          (1878)


******************************************************

    Olutta ja ruumiinarkkuja      

       " Ryttylän Bäijeri-olutta 6 kop. pullo kuin 25 pulloo otetaan, Tuomari Sandbergin talosta.
         Walmistettuja, sekä kankaalla wuoratuita, koristettuja että maalatuita ruumiinarkkuja maalari G.Grönholmin
         ruumiinnarkkumyyntipaikasta.
           ---------------------

         Kaikenlaisia parempia huonekaluja ja muita puusepän teoksia, niinkuin palkeita ja riihen wiskaimia on alle-
         kirjoittaneella walmiina Hausjärwen kirkonkylässä waltamaantien warrella. Karl Gustaf Kajander."

         (1862)

*****************************************************

   Ilmoitus konkurssihuutokaupasta

        Helmikuun 1,2 ja 3 päiwinä poismyydään julkisella huutokaupalla Hausjärwen pitäjän kirkonkylästä
        kauppias K. J. Liljeströmin konkurssipesän omistamat kauppatawarat, huone ja talouskalut sekä 2
        kauppaliikkelle erittäin sopiwaa taloa, toinen kirkonkylästä ja toinen Hikiän rautatien aseman wierestä,
        joka täten ostajille ilmoitetaan.
        Hausjärwellä Tammikuun 14. p:nä 1893. Toimitsijamiehet."

       (Hämeen Sanomat, 24.1.1893)

*******************************************************

     Majavakäsineitä Helsingissä

        " 29 Pohjois-Esplanadikatu 29.
          Carl Fr. Juselius'en Paitamakasiini.
          Nykyään tulleita:
          Hyviä ranskalaisia Glace-hansikkaita, mustia, valkeita ja värillisiä. Majava-hansikkaita....
          Kaikki helppoihin hintoihin."

         (Uusi Suometar, 1882)
           ________________

        [ Hausjärven pitäjä on ilmeisesti saanut nimensä majavasta saadusta hausta -eritteestä.
          Myynnissä on ollut jopa majavan nahasta valmistettuja käsineitä Helsingin kivijalkaliikkeissä.
          Majavat metsästettiin Suomessa sukupuuttoon 1800-luvun loppupuolella, eikä ihme. ]


******************************************************      

    Kuultua ja nähtyä

        " Käki kajahteli Hausjärwen pitäjän Oitin kylän lähellä t.k. 5 päiwän aamulla ja pääskynen nähtiin 6 päiwänä."

         --------------------------

        "Ukkonen kuultiin t.k. 5 päiwänä Hausjärwellä."

        (Hämeen Sanomat, 9.5.1896)

*********************************************************

      Rapuja ja sieniä Pietariin

         " .... on eräs talonisäntä Hausjärwellä ryhtynyt wenäläisille kilpailijaksi, kuljettaen krapuja Pietariin. Hän on jo
        tänä syksynä saanut puhdasta woittoa siitä kaupasta noin 210 ruplaa.
        Sieniä on niinikään ruwettu Hausjärweltä lähettämään Pietariin, jossa kuuluwat makuisasti kaupaksi käywän.
        Paha waan että niitä tänä syksynä on niin perin wähän metsissämme."

       (Uusi Suometar, 28.10.1890)

 *********************************************************

     Wenäläistä ja Amerikkalaista sianlihaa   

kuva215.jpg


       " Huomatkaa. Saan täten arwoisalle yleisölle ilmoittaa, että olen awannut haarakaupan Turkhaudan kylässä        
         Laakson talossa jossa m.m. on myytäwänä Ruisjauhoja, Wenäläistä ja Amerikkalaista Sianlihaa y m. y m.

         Kunnioituksella E. Hink, Ryttylässä ja Turkhaudalla."
       
         (Hämeen Sanomat, 7.5.1906)


************************************************************

     Kirkonkelloja hankkimassa

       " Teräksiset kirkonkellot ollaan aikeessa ostaa Hausjärwelle. Aikomus on ottaa kaksi yhden rikkoutuneen tilalle
          ja toinen wanhoista jätetään muinaismuistona käyttämättömänä lepäämään."

      (Hämeen Sanomat, 9.5.1896)

                ____________________

     [ Hausjärven kirkon kello halkesi 1800-luvun loppupuolella ja kaksi uutta kelloa tilattiin Saksasta Bochumin
       tehtaalta, josta ne saapuivat 1896 ]

 

*********************************************************

 

 Lähde:  Kansalliskirjaston digitoidut lehdet, digi.kansalliskirjasto.fi