Yleinen kuulutus vuodelta 1893

Varas oli käynyt Hausjärvellä Karan kylässä


kuva162.jpg

" Yöllä tämän kuun 27 päiwää wastaan warastettiin Hausjärven pitäjän
Karan kylässä asuwalta torpparilta Otto Wanajanaholta awonainen silin-
terikello, jonka hopeiset kuoret oliwat reunoilta kullatut sekä N:rolla
47398 merkitty, ynnä uudet pitkäwartiset suippokärkiset talwisaappaat,
jotka oliwat tehdyt wääristetyistä aineista.
Warkaana epäillään mieshenkilöä, jonka tuntomerkit ovat: pituus yli kolme
kyynärää, harmaa lyhyt päällystakki, Tampereen rohtiminen alustakki, huonot
harmaat housut, jalassa terwatut tallukkaat rohtimisilla päällisillä ja
palmikoitut anturat. Ja koska warkaasta ei ole paikkakunnalla selkoa saatu,
kuulutetaan siitä täten yleisesti kehoituksella asianomaisille ruunun ja
kaupunginpalvelioille warasta etsimään, tawatessa wangitsemaan ja täkä-
läiseen lääninwankilaan passittamaan.
Hämeenlinnan Lääninkansliassa Joulukuun 4 p:nä 1893.

TORSTEN COSTIANDER "

Kuulutuksen koko on n. 17 x 23 cm ja siinä on sama testi myös ruotsiksi.
Ruotsinkielinen teksti on ensin eli vasemmalla palstalla.