OITIN TIILITEHTAAT

Oitissa toimi aikoinaan kaksi isoa tiilitehdasta, Oitin tiilitehdas ja Salpausselän tiilitehdas.
Näiden lisäksi tiiliä valmisti Tiilolan salaojaputkitehdas, jonka koneet purettiin ja vietiin Nigaraguaan v. 1987.
Oitin tiilitehdas ja Salpausselän tiilitehdas lopettivat toimintasa noin 1963-64 ja rakennukset purettiin sen
jälkeen melko pian.


      1. Oitin tilitehdas

kuva150.jpg

             Oitin tiilitehtaan (A.B. OIS TEGELBRUK O.Y) 1000 markan osakekirja vuodelta 1916
             Osakekirja on kooltaan 18 x 28 cm ja se sisältää erillisen talonkikuponkilehden vuosille 1917 - 1926.
             Vuonna 1942 osakepääoma oli 5.000.000 markkaan.
            (Lähde: Akin kokoelmat)

     
    Tehdas ja sen tuotanto

     Oitin tiilitehtaan perusti suurtilanomistaja, insinööri Gösta von Schantz ja se valmistui 1907.
     Uudessa tiilitehtaassa oli ajanmukainen laitteisto mm. kehäuuneineen. Rakentajana toimi
     Oscar Forsström. Tehtaan tuotteet palkittiin ensimmäisellä palkinnolla ja kultamitallilla
     Helsingin teollisuusnäyttelyssä v.1908. Samalla paikalla sijaitsi jo aikoinaan maanviljelijä
     Kaarlo Kustaa Kajanderin perustama tiilien käsinlyöntitehdas, joka aloitti toimintansa 1874.

    
Vuonna 1913 arkkitehti Forsström osti tehtaan ja 1927 se siirtyi Ab Agroksen haltuun.
     T
ehdas tuotti tappiota 2.500.000 mk vuosina 1930-33 ja vuodet 1932-33 se seisoi kokonaan.
    
Vuonna 1938 se siirtyi Renlund-yhtymälle. 
     Ajoittain tuotannossa oli vaikeuksia mm. keväisten ja syksyisten yöhallojen ja uusien koneiden    
     vikojen takia. Jonakin vuonna jopa viidennes tuotannosta meni pilalle. Tehtaan tuotanto oli suurim-
     millaan vuonna 1939, jolloin valmistui 5,7 miljoonaa tiiltä. 
     Tehtaalla valmistettiin normaalien seinätiilien lisäksi mm. uuni-, säde,- savutorvi- ja tehtaansavu-
     piipputiiliä.     

     

ois_tiili.jpg

   kuva153.jpg


 

            
            

                          Oitin tiilitehtaan rakennuksia 1940-luvulla

             Taustalla vasemmalla vuonna 1918 valmistunut tiiliuuni ja tanskalainen keinokuivaamo. Oikealla vuonna 1939
             valmistunut kuivaamo, jonka alla vanha tiiliuuni. Etualalla vasemmalla tehtaan ensimmäinen koneellinen
             tiilenlyöntirakennus. Matalat katokset ovat tiilenkuivauslatoja.

kuva158.jpg

 

           
            

             Tanskalainen savennostokone eli savikonna nostaa savea pieniin junanvaunuihin, jolla se kuljetettiin tehtaalle.

 

kuva154.jpg

           

  

                

                 Naiset nostelemassa tuoreita tiiliä hissilaudoille, josta hissit nostavat ne tehtaan yläkerrassa oleviiin 
                 kuivaamoihin. Tuoreet tiilet tulevat oikealla olevasta tiilenleikkauskoneesta ja asettuvat automaatti-
                 sesti määrätyille etäisyydelle toisistaan aina liikkeellä olevalle kumihihnalle.
                              kuva152.jpg

 

               
              

                Tiiliuunia täytetään polttoa varten.


kuva155.jpg

 

                 
                 

                 Tiiliuunin yläpuoli, jossa valurautakantisten polttoreikien kautta tapahtuu tiilien polttaminen alapuolella

                  olevissa uuneissa. Täysautomaattinen syöttölaite syöttää hiilimurskaa.


kuva151.jpg

                   

 

 

   

                                 

                   

                              Tiiliä lastataan käsipelillä rautatievaunuun Oitin asemalla. Oikealla tiilimestari Onni Salohalla.

                      ( Lähde: Kuvat ja teksti Renlundin vuosikertomus, 1944 )

kuva159.jpg

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Tiilitehtaan korkea savupiippu näkyy kuvassa oikealla. Kuvan keskellä olevassa kivitalossa sijaitsi
                     aikoinaan mm. Oitin apteekki, Kansallis-Osake-Pankki (vuoteen 1960) ja seurakuntatalo.
                     ( Lähde. Akin kokoelmat )

 

kuva163.jpg                    
       Oitin tiiliehtaan oma kirjekuori, joka on kulkenut postissa tammikuussa 1939


___________________________________________________________________________________________

  
2. Salpausselän tiilitehdas
   
       
Salpausselän tiilitehdas perustettiin 1928 ja se rakennettiin kahdessa osassa.
       
Tehdas rakennutti myös asuntoja tehtaan läheisyyteen ja työllisti noin 60 henkilöä.
       
Salpausselän tiilitehdas oli aikoinaan tekniikan huippua ja sen vuosituotanto oli
        laajennuksen jälkeen 5,5 miljoonaa tiiltä. 

    kuva301.jpg

 

                                    Salpusselän tiilitehdas. Savupiipun korkeus oli noin 45 m.

 

kuva157.jpg

                     Tiilitehdas Osuusliike Vakavan liikerakennuksen takana Oitin rautatieasemaa vastapäätä.
                     Kuva on vuodelta 1933. Tehtaan korkea savupiippu näkyy rakennusten välissä.
                     Nykyisin paikalla sijaitsee Maxit Oy:n Leca-harkkotehdas eli "tiilenlyönti" paikalla jatkuu.
                    ( Lähde: Akin kokoelmat )

       _____________________________________________________________________________________          

 

    

    Tiilitehtaat kartalla

      Oitin_savirata1.jpg

   Savirata merkitty keltaisella
   nuolella ja savenottoalue
   punaisella nuolella. 
   Pienoisrata kulki rautatien ja
   maantien ali.
   Veturina oli viimeksi tyyppi
   Move 4.

   Oitin tiilitehdas ylempänä
   ja Salpausselän tiilitehdas
   alempana kartalla.

   Tehtaiden savupiiput merkitty
   ympyröillä rakennuksiin.

   Oitin tehtaalle tuli pistoraide
   pääradalta.

   Oitin tehtalla oli kaksi
   ja Salpausselän tehtaalla
   yksi piippu.

   Kartta, painovuosi 1940.