Kiviset kilometripylväät Hausjärvellä - rauhoitettuja kiinteitä muinaismuistoja

Hausjärven teiden varsilla on vielä paikoillaan muutamia
vanhoja kivisiä kilometripylväitä, joita aikoinaan oli kilometrin
välein.kuva135.jpg

Vanhimman kivipylväät

Kuvassa oikealla vanha kivinen kilometripylväs vanhan tien reunassa Erkylästä Arolammille.

Näitä 1910-luvun kivipylväitä on jäljellä ko tien varrella 5 kpl.
Nelikulmaisen patsaan korkeus on 190 cm (maan pinnalla näkyvä osa) ja sivun pituus 30 cm.
Pylväisiin on hakattu matka molempiin suuntiin virstoina ja merkinnät Omalta kodilta Arolammille päin ovat seuraavat:
Pylväs 1 = 14/8, pylväs 2 = 13/9, pylväs 3 = 12/10, pylväs 4 = 11/11,
pylväs 5 = puuttuu / hävinnyt ?, pylväs 6 = 9/13.
Pylväs n:o 6 on Riihimäen puolella, muut Hausjärven puolella.
[Ruotsin virsta 2672 m, Suomen virsta 1069 m ja Venäjän virsta
1067 m.]

   kuva136.jpg 

 

 

 

                                                 Erkylä

                      Kuvat: Aki R.  Turkhauta

Uudemmat kivipylväät

Tultaessa Kirkonkylästä Turkhaudalle, on tämä ylläolevassa kuvassa oleva kilometripylväs juuri ennen Ryttylän risteystä.
Pylvään kohdalta on Hausjärven Kirkonkylään matkaa 9 km ja Hämeenlinnaan 33 km.

Näiden pylväiden kokonaispituus on n. 290 cm, josta noin metri on maan sisällä. Pylväisiin on matkat ja teiden numerot merkitty maalaamalla. Ennen maalattuja merkintöjä näissäkin kivissä numerot olivat hakattuina ja joissakin kivissä voi vielä nähdä jälkiä hakatuista numeroista.

Pylväät on pystytetty kulmittain (45-asteen kulma) tiehen nähden niin, että matka näkyy molempiin suuntiin.

Näitä kilometripylväitä poistettiin 1980-luvulla tielaitoksen toimesta, koska niiden katsottiin käyneen tarpettomiksi matkan mittaamiseen. Usein poistaminen tapahtui tien oikaisun tai muun tien parantamisen yhteydessä.

Pylväitä myytiin aikanaan yksityisille mm. portinpylväiksi, mutta paljon niitä murskattiin myös sepeliksi.

Museovirasto on julistanut vielä teiden varsilla jäljellä olevat vanhat kiviset kilometripylväät histoiriallisen ajan kiinteiksi
muinaisjäännöksiksi.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  

Suomen teiden mittauksia

Neljäs Suomen teiden mittaus aloitettiin Venäjän keisarin Aleksanteri III määräyksestä 1888 ja siirryttiin uuteen mittajärjestelmään, kilometreihin.
Suomen tieverkko mitattiin viidennen kerran käsipelillä teräksisellä mittanauhalla 1920-luvun loppupuolella ja 1930-luvun alussa. Tällöin kilometripatsaasta alettiin käyttää nimitystä kilometripylväs.
Päätiet varustettiin kilometrin välien litteillä ylöspäin kapevilla kivipylväillä, joissa lukemat olivat alekkain ja muut vilkkaat tiet (mm. Hausjärvellä) poikkileikkaukseltaan neliönmuotoisilla, kivipylväillä, jotka asetettiin tiehen nähden kulmittain.
  

                                                      * * * * * * * * * *  * * * * * * * *

Hausjärven kunta päättää pystyttää kilometripylväitä 1910

  Pylväiden pystytyspäätös

  Kunnallislautakunta (nyk. kunnanhallitus) päätti pystyttää kiviset kilometripylväät yleisten teiden varsille
  kokouksessaan Riihimäen kestikievarissa 16.7.1910:

  " 1 §

  Sittenkuin kuntakokous oli päättänyt laitettavaksi harmaakiviset kilometripylväät kunnan yleisten maanteiden varsille
  niin päätettiin ryhtyä halullisten kivimiesten kanssa tekemään sopimuksia pylväiden hankkimisesta.
  Sovittiin että patsasten tulee olla kaksi metriä korkeita maanpäällä lukien sekä 30 sentin vahvoja.
"

 Sopimus tekijöistä

 Kokouksessa 22.9.1910 päätettiin tehdä sopimus Huovilan omistajan Isak Haapasaaren kanssa kivisten
 kilometripylväiden laittamisesta 19 mk hinnasta kappaleelta kaikkien muiden teiden, paitsi Ridasjärven tien
 varrelle, minne ne laittaa kivityömies Töyrylä 17 mk hinnasta.

 Pylväiden oikaisu

 Kun maanteiden varsille pystytetyt kilometripylväät olivat useissa paikoissa kallistuneet, päätettiin 10.5.1919,
 että kukin lautakunnan jäsen huolehtii niiden oikaisemisesta piirissään.

 Pylväiden ja viittojen maalaus

 Kunnallislautakunnan kokouksessa 19.4.1920 päätettiin huonoksi kuluneet kilometripylväiden ja viisaritaulujen
 osoitteet maalata öljyväreillä. Maalaus annettiin jäsen M. Äijälän tehtäväksi.

 Myöhemmät vaiheet

 Myöhemmin Tielaitos alkoi pystyttää ja huolehtia näistä pylväistä, kunnes niiden valmistus vuonna 1963 lopetettiin
 sekä käytöstä luovuttiin vuonna 1970. Vanhat pylväät saivat jäädä paikoilleen, mutta niitä ei enää kunnostettu
 eikä oikaistu. Teiden parannusten yhteydessä pylväitä poistettiin tai siirrettiin kauemmaksi tiestä.


  
                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

pylvas1.jpg
Kuva oikealla >

Tämä komea, pitkä kilometripylväs seisoo edelleen
ryhdikkäänä Hikiässä, Hikiäntien ja Karhintien risteyksen
tuntumassa. Matkat: 46 km Hämeenlinnaan ja 18 km
Hyvinkäälle, sekä tien numero 4. 

pylvas7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

   Oitti

 

  Kuvassa yläpuolella Oitissa vanhan tien varrella oleva
  kilometripylväs (lähellä entistä Teroman kutomoa).
  Kivessä merkinnät 35 (Lahteen) sekä kaksi tien
  numeroa 4 ja 55, koska nämä kaksi tietä kulkivat  
  Hausjärvellä jonkin matkaa samassa kohdassa.                                                                                  
                                            

                                                                   

                           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Hävinneitä kilometripylväitä


  Kilometripylväitä on poistettu Tielaitoksen toimesta teiden levennysten yms. yhteydessä, mutta niitä ovat
  luvatta poistaneet myös yksityiset henkilöt. Vanhat kilometripylväät ovat rauhoitettuja muinaismuistoja,
  eikä niitä saa poistaa paikoiltaan.

kuva137.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkonkylässä entisen kunnanviraston uuden osan kohdalla ollut kilometripylväs, jossa lukema 20 (20 km Hyvinkäälle). Kuva 1970-luvulta/Aki Ranta.
Kivipylväs oli paikoillaan vielä maaliskussa 1974 (Hämeenkulma -lehdessä ollut kuva samalta ajalta)
Pylväs on poistettu Tielaitoksen toimesta tien levennyksen yhteydessä.
Tämän kilometripylvään kohdalta oli 85 km Helsinkiin ja se on merkittynä kartalle vuodelta 1940. 

 

kuva138.jpg

 

 Tämäkin Pursijärventielllä ollut kilometripylväs on hävinnyt jonnekin noin vuosina 2006-2008.
 Kuva: Aki R.