15.10.2023

Hausjärven pappilat

Itsenäiseksi seurakunnaksi

Hausjärvi kuului vanhastaan Janakkalan seurakuntaan ja papiston edustajana täällä
oli vain oma kappalainen.


Valitus maaherralle ja keisarille

Erimielisyydet Janakkalan kanssa koskivat lähinnä hausjärveläisten osallistumista
Janakkalan kirkon korjaukseen. Vuosina 1749 ja 1775
valitettiin ensin maaherralle
ja vuonna 18
48 keisarille asti.

Janakkalan seurakunta vapautui professori Axel Adolf Laurell´in eläkkeen maksa-
misesta kevää
llä 1852, kun Laurell kuoli. Tällöin hausjärveläiset katsoivat sopivan
ajan tulleen pitkäaikaisen toiveensa
eli oman kirkkoherran saantiin.

Heinäkuussa 1852 kokoontui Hausjärven pitäjänkokous, jossa kappalainen J.F. Hällfors
selosti tilanteen omasta kirkkoherrakunnasta. Elokuun pitäjänkokous päätti
jättää seurakunnan perustamisanomuksen välittömästi.
Helmikuussa 1855 julistettiin
keisarin päätös, jossa anomus hyväksyttiin. Päätöksen
perusteluissa todettiin Janakkalan kirkkoherrankunnassa ol
eva 9700 asukasta ja Haus-
järvellä 4800 asukasta,
jotka määrät olivat liian suuria yhden kirkkoherran hoidettaviksi.
Helmikuussa 1857 Hausjärven pitäjänkokous päätti ostaa Pietilän talon s
eurakunnalle.

Vuonna 1868 keisarin päätöstä (1855) muutettiin siten, että Hausjärven kappalaisen
virka lakkaa silloin, kun se tulee ensi kerran avoimeksi. Tilalle tulee palkata pitäjän-
apulainen ja rakennuttaa tälle Pietilän maalle tarpeelliset rakennukset. Kolkkalasta,
kappalaisen pappilasta, tulee uuden kirkkoherran virkatalo, joka on ensin saatettava
asianmukaiseen kuntoon.

Hausjärven seurakunta siirtyi Turun hiippakunnasta Porvoon hiippakuntaan vuoden
1897 alusta ja samalla Hausjärvestä tuli itsenäinen seurakunta.

1. Pappilat

Hausjärven nykyinen Vanha pappila on jo neljäs pappilarakennus ko paikalla.

Ensimmäinen pappila paikalle on tehty jo 1600-luvulla Hausjärven kuuluessa
Janakkalan seurakuntaan. Sil
loin rakennuksessa oli tupa, kamari, savupirtti,
kota ja riihi.

Toinen pappilarakennus tehtiin vuonna 1733, jolloin rakennus käsitti salin,
kolme kamaria, keittiön ja eteisen. Sen pinta-ala oli
jo 136 neliömetriä.

pappila01.jpg


 


 


                                          Karhiin siirretty pappila


Kolmas pappila rakennettiin 1820-luvulla samanlaiseksi kuin edeltäjänsä.

Koska tämä kappalaisen pappila ei täyttänyt Kirkkolain edellyttämää kirkkoherran
pappilan huonemäärää, se myytiin pois ja
siirrettiin Karhiin Mäki-Hinkkalan pää-
rakennukseksi. Rakennus valmistui uudessa paikassa 1898.

pappila11.jpg

                   P
appila ja jyväaitta talvikuvassa 1928.
            Kokoelma Aki Ranta
                   Oikean päädyn arkisto-osaa ei vielä ole rakennettu.


Nykyi
sen pappilarakennuksen
piirustukset hyväksyttiin 1891 ja rakennus valmistui
syyskuussa 1897.
Tulokatselmus suoritettiin 1899. Tila lohkaistiin Kolkkalasta 1892.


Hämeen Sanomat kirjoitti 25.9.1897

"
Wirkatalo on kahden vuoden kuluessa järjestään suurimmasta pienimpään rakennukseen
asti uudestaan rakennettu ja että se nyt on ajanmukaisempia, tekisipä mieli sanoa komein-
pia pappiloita maassamme. Seurakunnan wirkatalon walmistumisesta on seurauksena,
että Hausjärvi nyt wirkaankin ennenpitkään saa oman kirkkoherran. "

Talon pinta-ala on 328 neliömetriä käsittäen
eteinen, kanslian odotushuoneineen, sali,
ruokasali, vierashuone, kaksi kamaria, makuuhuone, palvelijan huone ja keittiö eteisellä.
Vintissä kaksi huonetta sekä keittiön alla holvattu kellari ja
palvelijan huoneen alla maito-
huone.


Kivijalan tekijä kateissa

ilmoitus_pappilan_kivijalka.jpg

Kuulutus Uudessa Suomettaressa 6.6.1895ilmoituspalvelijat.jpg Riihimäen Sanomat, 30.4.1925


kielto1.jpg
Riihimäen Sanomat, 26.6.1926


Pappilan p
ihapiirissä on ollut renkitupa vuodelta 1897 (nyk. laajennettu Laitisen talo),
jyväaitta, talli- ja
kalustohuone, navetta, sauna (ja silta), makki, kaivo, kaksi riihtä ja
kolme latoa.
Etäämmällä 7 latoa lisää. Rakennusta laajennettiin rakentamalla tiilinen
arkistosiipi,
jossa oli tulenkestävät suljettavat metalliset isot ikkunaluukut.

arkistohuoneilmoitus.jpg

Riihimäen Sanomat, 21.4.1929


Kirkkoherranvirasto toimi aikanaan rakennuksen arkistosiivessä siunauskappelin 
yhteyteen 
rakennetun virastosiiven valmistumiseen saakka.

pappilanparveke.jpg


Kuvassa huomio kiinnittyy parvekkeeseen ja sen kaiteeseen. Arkistosiipi vasemmalla on jo rakennettu.
Paljon omenapuita yms.


pappila44.jpg
                                                                                                     Kuva: 2023 / Aki Ranta


Iso peruskorjaus
vuosina 2013-2015. Katto- ja ulkomaalaus tehtiin 2015-2017.
Työ tehtiin pääosin seurakunnan omana työnä palkkaamalla kirvesmiehet ja maalarit.
LVI-urakan teki Vesijohtoliike Järvinen ja sähköurakasta vastasi Oiva Sähkö Oy.

Avokuistissa on 1960-luvun valokuvien perusteella ollut puiset kaiteet, nykyisin
metallikaiteet.


Rakennus on nykyään seurakunnan toimintakeskuksena.2. Tyttökansakoulusta pikkupappilaksi

Tytöille rakennettiin 1869 oma uusi koulurakennus entisen kirkonkylän koulun viereen.
Poika- ja tyttökoulun työskentely samassa pihapiirissä ei kuitenkaan sujunut häiriöittä
ja sulassa sovussa. Koska oppilaita majoitettiin koulussa oli opettajien valvonta
ympärivuorokautista.
Kun kirkon viereen 1880 rakennettu köyhäinhuone lopetti toimintansa, siirtyi tyttö-
kansakoulu sen tiloihin 1884.

Nyt tyttökoululle rakennetut tilat olivat siis käyneet tarpeettomiksi ja se määrättiin
purettavaksi ja pystytettiin muutaman sadan metrin päähän 1892. Rakennusta oli jatkettu
jo vuonna 1875.

pappila33.jpg
                                      Pikkupappila nykyisellä paikallaanTalo sai nyt nimekseen
Kivekäs ja se toimi seurakunnan pikkupappilana aina vuoteen
1960 saakka,
jolloin rovasti Aarre Keravuori muutti siitä Oittin. Tämän jälkenn talon osti
professori Aapeli Saarisalo ja se on 
nykyään yksityisomistuksessa.

_________________________________________________________________________________________

Lähde: Hausjärven historia ja Lasse Toivola / Hausjärven elämää 1611-2011 (Hausjärven seurakunta) sekä vanhat sanomalehdet.