6.7.2023

Uudenkylän kansakoulu, Hausjärvi

uudenkylankoulua.jpg
uusikylakorttitausta.jpg 


Postikortti. Kustantaja A. Pellinen, Jokela. Postitettu 1910 (kokoelma Aki Ranta)
Kortissa lähetysleimana Jokela ja vastaanottoleimama Helsinki (venäläisleimoja).

Laaja pitäjä - paljon kouluja


Hausjärven kunta rakennutti aikanaan kouluja lähes joka kylään. Jo 1800-luvulla valmistui
9 koulua ja 1930-lukuun mennessä niitä oli valmiina peräti 27 kappaletta.

Uudenkylän koulun perustamista ajoi voimakkaasti välskäri A.A. Gustafsson.
Hausjärven kuntakokous hyväksyi anomuksen 4.4.1898 päättäen perustaa Uuteenkylään
sekakansakoulun ja ottaa siihen miesopettajan.
Koulua kutsuttiin Hausjärven pitäjän Ridasjärven kylän Uudenkylän poika- ja tyttökansakouluksi.

Koulu aloitti tomintansa ensin Harakan talosta vuokratussa huoneistossa syksyllä 1900 ja
pääsi muuttamaan omaan rakennukseensa vasta seuraavana vuonna.

Koulu sijaitsee pienellä mäellä Jokelantien ja Kellokoskentien risteyksessä.
Ensimmäinen lukuvuosi opiskeltiin 1901-1902.

Koulun ensimmäinen opettaja oli Kaarlo Wartia ja toinen Teuvo Nyholm.

1907 kouluun ilmoittautui 57 oppilasta, jolloin oli palkattava apuopettaja.
Vuonna 1912 rakennettiin lisärakennus, johon tuli luokkahuone sekä opettajan asunto.

Koulu kuuluu vuoden 1918 alusta lukien Hyvinkään kuntaan.

karttauusikylakoulu.jpg
  Harakan talo ja koulu (Kk.) vuoden 1974 kartalla.


______________________________________________________________________

Lähde: Oiva Keskitalo, Hausjärven historia