Portikortti Juhani Aholta Hikiästä 1897

kuva73.jpg

Kirjailija Juhani Aho asui Hausjärvellä vuosina 1894 - 1897.
Ensin Karhissa Ylä-Rekolassa, sitten Turkhaudalla Hanne-bergin kartanossa
ja lopuksi Hikiässä Kalkeessa.

 

 

 

 

 

 

Oheisessa Ahon 10.02.1897 Hikiästä          kuva74.jpg
lähettämässä postikortissa
Brandt & Blombergin suksikauppaan
Helsinkiin, kirjailija kyselee seuraavaa:

" Pyytäisin saada kysyä, otatteko
suksia tervattavaksi ja mitä maksaisi
kaksien suksien terwaus ja taiwutta-
minen sekä keskeltä että kärkien
kohdalta. Kuinka lyhyen ajan kulu-
essa woisi saada sukset takaisin ?
Kunnioituksella
Juhani Aho "