Kellosepän talo

kuva56.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kelloseppä Ohtosen talo Kirkonkylässä 1900-luvun alussa. Kuvassa talon päädyssä näkyy jo kellosepän
liikekylttinä iso kello, 11 ihmistä sekä koira. Talo ja kello on edelleen paikoillaan. Kuva on yksityiskokoelmassa.

kuva57.jpg

       Hausjärven Kirkonkylässä on edelleen talon seinässä tuo
       vanha kello. Tämä on ilmeisesti ainoa vielä paikoillaan
       oleva vanha liikekyltti Hausjärvellä.

       Kello ei tällä hetkellä mittaa aikaa, mutta kertoo
       vanhasta käsityötaidosta. Kellon koko on noin 50 cm.

KELLOSEPPÄ OHTONEN

       Johan Leonard Ohtonen (10.2.1845-2.8.1932) toimi 
       kelloseppänä Hausjärven Kirkonkylässä 1800-luvun
       lopulla ja 1900-luvun alkupuolella.
       Ohtonen oli myös taitava puuseppä tehden mm. kirkko-
       kärryjä ja hän osallistui myös kirkon maalaukseen
       ja kirkon ristin kunnostukseen. Kerrotaan hänen
       nousseen käsilläseisontaan tornin huipulla olevan
       ristinpoikkipuun päälle osoittaen näin sen kestävän
       miehen painon.

       Kelloseppänä jatkoi hänen jälkeensä tyttärenpoika
       Veikko Eklund.

 

 


      KÖNNIN KEERVÄRKKI

kuva58.jpg

 

 

                 


    KEERVÄRKKI
    Kellonrattaiden 
    jyrsintälaite
   
    Laite on ollut
    käytössä
    Kirkonkylän
    kellosepän-
    liikkeessä.


                                                                                                                                                                                    Könnin keervärkki  (Hausjärven kotiseutumuseo)

kelloilmoitus1933.jpg
Ilmoitus Riihimäen Sanomissa 10.8.1933


 

MUITA AMMATINHARJOITTAJIA

Kirkonkylässä oli samaan aikaan mm. seuraavat ammatinharjoittajat:
- seppä, kauppias, leipuri, parturi, suutareita, nahkuri, räätäli, pappi, kanttori, suntio ja opettaja.

Tekstin lähde mm. Lasse Toivolan julkaisut. Vanha talonkuva lainattu yksityiskokoelmasta.