Väg-karta öfver Finland,1806

tiekartta1806.jpg


Tiekartta, 1806, Carl Petter Hällström.