Kartta över storfurstendömet 1863

kartta1863.jpg


Julkaistu 1863, alkuperäisen kartan mittakaava 1: 2 000 000, värillinen, 72,5 x 47,4 cm, lehti 83 x 58 cm.

Kartalla merkittynä Helsinki-Hämeenlinna rata. Salpausselkä lukee isolla. Kartta käsittää koko Suomen.