Sotilaskartta 1808, Etelä-Suomen tiet

Lähde: Heikki Rantatupa

Venäläisten ylitettyä rajan useassa kohdassa 21.2.1808 joukot vetäytyivät kahakoita käyden kohti Hämeenlinnaa.
Eteläiset joukot kulkivat Mäntsälän kautta Hausjärvelle. ja edelleen Hämeenlinnaan. Mäntsälästä johti Hausjärvelle
kaksi pientä tieuraa, Toinen oli rapistunut maantie ja toinen ratsupolku

Katkoviivalla merkitty vetäytymisreitti Mäntslästä Hausjärvelle on merkitty jälkeenpäin.

sotakart.jpg