Monitoimimies J.F. Bergman

kuva901.jpg

                Johan Fredrik Bergman toimi Hausjärvellä kiertokoulunopettajana vuosina 1895-1901 opettaen
                eri kylissä kuuden viikon jaksoissa. Hänet tunnettiin kiivasluontoisena ja ankarana, mutta etevänä
                opettajana. Bergman toimi myös lukuisissa kunnan luottamustehtävissä.

                Bergmanilla oli pitäjän ensimmäisiä polkupyöriä. Pyörässä oli iso etupyörä ja pieni takapyörä ja
                ajopeli on nykyisin nähtävissä Hausjärven kotiseutumuseossa. Myöhemmin hän hankki moottoripyörän.
 
                Bergman toimi myös kelloseppänä ja eri sanomalehtien asiamiehenä ottaen vastaan lehtien
                tilauksia ja toimittaen ilmoituksia niihin.              

                Bergmanin aloitteesta perustettiin Hausjärven Telefooniyhdistys, jonka esimiehenä hän toimi.

               Kuvan kuoressa Bergman on lähettänyt asiakirjoja Rouva Insinöörska Zele Nordenswanille  22.5.1908.
               Postimerkki on mielenosoituksellisesti liimattu kuorelle ylösalaisin, joka oli tyypillistä Sortokauden
               passiivista vastarintaa venäläistämistoimenpiteitä vastaan ( toinen sortokausi 1908-1917 ).

              ____________________________

              Kuori Akin kokoelmista.