Monitoimimies J.F. Bergman

kuva901.jpg

               


 Johan Fredrik Bergman toimi Hausjärvellä kiertokoulunopettajana vuosina 1895-1901 opettaen
 eri kylissä kuuden viikon jaksoissa. Hänet tunnettiin kiivasluontoisena ja ankarana, mutta etevänä
 opettajana. Bergman toimi myös lukuisissa kunnan luottamustehtävissä.
 Bergmanilla oli pitäjän ensimmäisiä polkupyöriä. Pyörässä oli iso etupyörä ja pieni takapyörä ja
 ajopeli on nykyisin nähtävissä Hausjärven kotiseutumuseossa. Myöhemmin hän hankki moottoripyörän.
 
 Bergman toimi myös kelloseppänä ja eri sanomalehtien asiamiehenä ottaen vastaan lehtien tilauksia
 ja toimittaen ilmoituksia niihin.              

 Bergmanin aloitteesta perustettiin Hausjärven Telefooniyhdistys, jonka esimiehenä hän toimi.

 Kuvan kuoressa Bergman on lähettänyt asiakirjoja Rouva Insinöörska Zele Nordenswanille  22.5.1908.
 Postimerkki on mielenosoituksellisesti liimattu kuorelle ylösalaisin, joka oli tyypillistä Sortokauden
 passiivista vastarintaa venäläistämistoimenpiteitä vastaan ( toinen sortokausi 1908-1917 ).

 ____________________________
              
Kuori Akin kokoelmista.