Hikiän teollisuutta 1930-luvulla

Heinon saha

Heikki Heino perusti Hikiään sahan 1926 ja se sijaitsi nykyisen maantiesillan kohdilla mäen rinteessä.
Aluksi sahan käyttövoimana oli vanha laivan höyrykone, ennenkuin sähkö tuli kylään. Saha antoi työtä Hikiän ja Kirkonkylän väelle runsaat 20 vuotta ja se kävi välillä jopa kahdessa vuorossa. Sahan tuotteet olivat niin korkea-
laatuisia, että ne kelpasivat vientiinkin.

Heinolla oli myös mylly sahan vieressä, joka jatkoi toimintaansa aina 1950-luvulle asti. Mylly sai käyttövoimansa
samasta koneesta, kuin sahakin.

kuva608.jpg

   Heinon sahan tukkivarastoa                                                                          Kuva: Akin arkisto

                        kuva609.jpg

   

 


                                                        

                             

                                 Sahatavaraa lastataan junanvaunuihin Hikiässä.    Kuva: Nuorisoseura Sarastuksen arkisto


kuoheino.jpg


                         Kirjekuori Hikiän Saha ja Mylly -painatuksella                      (Akin arkisto)


Heinon ja Kirjosen pajat

Sahan ja myllyn laitteiden huollossa tarvittiin myös pajaa ja se perustettiin sahan yhteyteen
1926 seppämestarinaan Martti Kirjonen. Paja palveli sahan ja myllyn lisäksi myös kaikkia muita
asiakkaita. Kun Heinon teollisuus hiljeni 1940-luvun loppupuolella, perusti Martti Kirjonen 1951 
oman pajan talonsa alakertaan. Pajaa työllisti aikoinaan paljon mm. VR, kun toista kiskoparia
rakennettiIn.

Hikiässä toimi myös mm. meijeri ja jopa limonaaditehdas, josta on juttua toisaalla näillä sivuilla.

                     kuva610.jpg                                           
Heinon paja                                        Kuva: Nuorisoseura Sarastuksen arkisto                         


                          ________________________________________________________

                         Tekstin lähde: Lasse Toivolan julkaisut.