Hausjärven Kirkonkylä isojakokartalla 1784

kuva21.jpg

       Näin Hausjärvi on kuvattu vuonna 1784 tehdyllä kartalla.Isojako suoritettiin Suomessa 1700-luvun keskivaiheilla.
       Tämän maajaon tarkoituksena oli maan jakaminen siten,että kukin tila sai sille kuuluvat tilukset yhtenä tai 
       mahdollisimman harvoina tiluslohkoina.Isojaon toimeenpano alkoi Hausjärvellä 1783 ja sen toimittajaksi oli 
       määrätty komiossionimaanmittari Johan Bonej.

      >>> paluu kartat -pääsivulle