Hausjärven kunnan historiaa

Perustaminen

Hausjärven kunta on perustettu 1868.
Tätä ennen kunnallisia hallintotehtäviä hoidettiin seurakunnan toimesta.

6.2.1865 julkaistiin Suomessa asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta.
Sen mukaan jokaisesta seurakunnasta oli muodostettava itsenäinen kunta
ja vain kirkolliset asiat jätettiin seurakuntahallinnolle. Kunnallishallinto oli
tehtävä kolmen vuoden kuluessa, ellei kuvernööri myöntänyt lisäaikaa.

Pitäjänkokouksen tilalle päätösvallan käyttäjäksi tuli kuntakokous ja
päätösten toimeenpanijaksi uusi elin eli kunnallislautakunta.
Nälänhädän ja kulkutautien raivotessa Hausjärvi haki lykkäystä kuvernööriltä,
koska pelkäsi uusia kustannuksia.
Kun anomus hylättiin, pitäjänkokous kutsuttiin koolle hutikuussa 1868.
Ensimmäiseksi kuntakokouksen puheenjohtajaksi valittiin everstiluutnantti
Axel Nordenswan (Karan kartanon omistaja) ja kunnallislautakunnan esimieheksi
varatuomari Carl Granfelt (Ryttylän kartanon omistaja).

Heraldikko Olof Erikssonin 1953 suunnittelemassa Hausjärven kunnan
vaakunassa on punaisessa kentässä hopeinen vinoristi, joka kuvaa kunnan hyviä
liikenneyhteyksiä sekä tähti Munck-suvun vaakunasta.

Hausjärven väkiluku oli suurimmillaan yli 9000.

Aluemuutoksia

Hausjärven kunnan alue on muuttunut useaan otteeseen.
Vuoteen 1918 asti ”Suur-Hausjärveen ” kuului osa Hyvinkään kaupunkia
ja 1922 saakka nykyinen Riihimäen kaupunki.

.
.
.
Vuosienien kuluessa on tehty monia erilaisia alueliitosesityksiä.
Ryttyläläiset halusivat 1960-luvulla Ryttylä kylän liitettäväksi Riihimäen kaupunkiin ja
kaksi Hausjärven kunnanvaltuutettua esitti mm. vuonna 2001 Hausjärven liittämuistä
Hyvinkääseen. Myös Monnin kyläläiset halusivat liittyä Hyvinkääseen 1960-luvulla.
Nämä eivät johtaneet liitoksiin.

Pieniä maa-aluevaihdoksia on vuosien varrella tehty Riihimäen kanssa.
Vuoden 2010 alusta iso osa Mommilan kylästä liitettiin osakuntaliitoksella Hämeenlinnan
kaupungista Hausjärven kuntaan. Vaihdos oli lähtenyt liikkeelle kyläläisten omasta aloitteesta.
Suurhausjärvi 1917
suurhausjarvi.jpg
Itsenäisenä pysyminen

Hausjärven kunnanvaltuusto päätti 28.9.2015 äänin 25-12 olla liittymättä
suunniteltuun Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteiseen uuteen kuntaan.
Uuden kaupungin nimeksi olisi tullut Riihimäki. Myös Loppi äänesti liittymistä vastaan.