8.6.2022

 
 Posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeitä vuodelta 1947


 Posti- ja lennätinlaitos lähetti vuosittain virallisia määräyksiä ja ohjeita postiasemille. Tiedotteista koottiin
 yhteen niteeseen Kiertokirjekokoelma vuosittain. Näissä tiedotteissa oli monenlaisia postitoimintaan,   
 postimerkkeihin, erikoisleimoihin, henkilökuntaan ja postihuoneistoihin yms. liittyviä määräyksiä.

 Seuraavassa muutamia otteita vuoden 1947 määräyksistä. Monet niistä tuntuvat nykypäivänä jopa
 huvittavilta, mutta olivat aikanaan tärkeitä.


 N:o 45 Kassaholvien ja -kaappien ovien saranoiden voiteleminen

 
Toimipaikat olivat usein valittaneet kassaholvien ja -kaappien ovien vaikeasta avaamisesta ja että erikois-
 liikkeiden ammattimiehiä oli jouduttu kutsumaan niitä avaamaan. Saranoita kehotettiin voitelemaan pari
 kertaa vuodessa. Lukkojen voitelua sen sijaan oli vältettävä, jottei tomu tartu niihin. Lukkoja ohjeistettiin
 voitelemaan sivelemällä ohutta voiteluöljyä avaimeen.
 
Kiertokirjeen allekirjoituksena:
 
 " Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja Harry Juselius, apulaisjohtaja Eino Kolehmainen "


N:o 202 Sähkövirran ja polttopuiden kulutuksen säännösteleminen, kirjekuorien ja muiden tarve-
aineiden säästäminen ja jätepaperin talteenotto

Sähkövirran saanti ja polttopuutilanne oli vaikeutunut. Sähkövirtaa yritettiin säästää teollisuuden tarpeisiin.

Kehotettiin seuraaviin säästötoimenpiteisiin:

- kattovalojen käyttämistä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä
- liian suuret lamput on vaihdettava pienempiin
- sähkökeittimien ja lämpöheijastajain käyttö virkahuoneissa on ankarasti kielletty
- tarpeetonta valojen sytyttämistä portaisiin ja käytäviin on vältettävä
- hissejä eivät nuoret ja täysin terveet saa käyttää alaspäin kulkemiseen, ylöspäin saavat he käyttää
  hissejä noustaessa neljänteen tai ylempiin kerroksiin 
- tavarahissejä ei saa käyttää henkilökuljetuksiin
- kirjekuoria käytettävä säästeliäästi. Samaan osoitteeseen menevät paperit samaan kuoreen ja käytettävä
  mahdollisimman pientä kirjekuorta
- neljännesvuosittain on toimipaikkojen palautettava postiosastolle ne kirjekuoret, joissa toimipaikoille
  on lähetetty kiertokirjeitä ja niiden liitteitä
- jätepaperi on tarkoin otettava talteen
- postimerkkejä sisältävät osoitekortit oli palautettava posti- ja lennätinhallituksen talousosastolle eikä 
  niitä saa panna jätepaperikeräykseen


kiertokir.jpg
     

          Kotimaassa tuotettu naudanliha vapautettiin säännöstelystä ja tästäkin tiedotettiin posteille.