10.1.2022

          Kun Hausjärven kunnantalo ulosmitattiin

     On varmaan melko harvinaista Suomessa, että jonkin kunnan kunnanvirasto on ulosmitattu ?
     Hausjärvellä näin on kuitenkin tapahtunut.  

     

kirkonky28.jpg                    

                        Kirkonkylää vuonna 1928. Kunnantalo kuvassa 1-kerroksisena.
                        Kuvat:  Akin kokoelma.              

                       Ulosmittauksen aikaan vuonna 1935 kunnantalo oli vielä 1-kerroksinen tai toinen kerros
                       oli juuri rakenteilla. Toinen kerros valmistui ja kunta vastaanotti uuden kunnantalon
                       29.12.1936 / valtuuston kokous § 4.     
                              

kunntupa.jpg                          
                                            Uusi kunnantalo 2-kerroksisena

                  Vuonna 1935 Hausjärven piirin apulaisnimismies ulosmittasi kunnantalon kunnan
                  valtiolle maksamattoman laskun takia.

                  Lasku koski Hikiän-Riihimäen ja Torholan-Kärkölän maanteiden kartoituis- ja
                  pyykityskustannuksia. Laskun summa oli 12.392 mk ja 50 p.

                  Kunnantalon lisäksi ulosmitattiin talon irtaimistosta lasku- ja kirjoituskone,
                  ym. koneet, koska kunnallislautakunta ei ollut kyseistä laskua suosiolla maksanut.
                  Tuskin kunnantalossa kovin montaa lasku- ja kirjoituskonetta tuohon aikaan oli,
                  joten työntekokin kävi hankalaksi. 
 
                  Asiaa käsiteltiin kiireellisenä kunnanvaltuustossa 22.5.1935 § 10. Ulosmittaus oli
                  tapahtunut kokousta edeltävänä päivänä.

                  Valtuusto päätti kunnallislautakunnan esityksestä valittaa asiasta maaheralle.

                  Nimismies toimi aikanaan poliisipäällikkönä, ulosottomiehenä, yleishallinto-
                  virkamiehenä ja yleisenä syyttäjänä. Nimismiehet nimitti lääninhallitus.
                  Nimismiehen virat lakkasivat vuonna 1996.


 Asiasta kerrottiin useissa sanomalehdissä


RiSanom1935.jpg
                  
        " Hausjärven kunnantalo ulosmitattu. "     Riihimäen Sanomien etusivulla (vasen reuna), 23.5.1935


ulosmit1935.jpg

     


                               Vaasa, 28.5.1935