Yhteystiedot

Aki Ranta

akiranta@mbnet.fi

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:529448 kpl


8.3.2021
   

  Wanhoja kunnallisia päätöksiä, osa 2

   Uhkasakko tansseista ja korttipeleistä 1869

   
Kunnallislautakunta määräsi uhkasakon niille, jotka luovuttivat huoneensa arpajaisten, luvattomien tanssien,
   juominkien tai korttipelien pitopaikaksi.
   Vuonna 1874 määrättiin Erik J:lle [sukunimi ?] 10 markan sakko luvattomien tanssien järjestämisestä jouluna
   ja loppiaisena, jota hän ei kiistänyt. Lampuoti Josef L. Haminankylästä sai samasta asiasta varoituksen.


   Susijahtiin osallistuminen pakollista

   Jokainen, jolla oli kotieläimiä velvoitettiin osallistumaan susijahtiin, mielutien Erkin päivän aattona.
   Ylemmistä taloista lähti jahtiin 3 miestä, vähemmistä 2 miestä ja kaikista muista taloista 1 mies.
   Pois jääneet maksoivat sakkoa 5 mk kunnan kassaan. Susirahasta luovuttiin 1885.


   Automobiilien suurin sallittu nopeus 1908
  
   Vuonna 1908 annettiin pyydettynä lausuntoja kuvernöörin virastolle, että automobiilien suurin sallittu
   nopeus pimeällä ja sumussa saa olla enintään 8 km / t.


   Kiviset kilometripylväät teiden varsille 1910

   Päätettiin teettää harmaakiviset kilometripylväät yleisten teiden varsille. Pylväiden tuli olla 2 m:n korkuisia
   ja 30 cm:n vahvuisia. Vuonna 1919 vinoon kallistuneet kilometripylväät päätettiin suoristaa.


   Hevosten pakko-otto 1916

   
Venäläiset alkoivat linnoittaa Etelä-Suomea 1916 saksalaisten maihinnousun pelossa. Vihollisen arveltin
   etenevän edelleen Suomen kautta Pietariin. Tätä varten nimismies määräsi pakko-otettavaksi Hausjärveltä
   57 hevosta.
   Vuonna 1919 kuvernööri määräsi kirjeessään viipymättä toimittamaam 105 jalkamiestä ja 10 hevosmiestä 
   Janakkalan Toivaalle vallitöihin.


   Nahkasalkku kunnan esimiehelle 1918

   Päätettin ostaa nahkasalkku esimiehelle 1918 papereiden kuljetusta varten.
   Hänelle hankittin myös kirjakaappi ja kassakaappi maalautettiin. [ ilmeisesti vain ulkopuolelta ?! ]


  Leikkaushuone rakennetaan 1887

 
Päätös leikkaushuoneen rakentamisesta Vuorenmäelle tehtiin 1887.
  Seuraavana vuonna päätettiin ostaa 4 vanhaa ratakiskoa kannattelemaan leikkaushuoneen kattoa.

  Vuonna 1937 leikkaushuoneeseen ja ruumiskellariin asennettiin sähkövalot.
  Leikkaushuone purettiin 1956, koska uusi siunauskappeli oli valmistunut. Hirret siirrettiin Valkjärvelle,
  jossa niistä rakennettiin sauna kunnan virkistysaluelle. " Saunomme nyt ruumishuoneen hirsistä tehdyssä
  saunassa ", oli usein kuultu ko saunan lauteilla. Kokemus sekin.
  1959 päätös 3 litran sähkökattilan ostosta siunauskappelin leikkaushuoneesen veden kuumentamista
  varten.


  Kaikki yleiset kokoukset kiellettiin 1938

  Sattuneiden lapsihalvaustapausten takia kiellettiin kaikki yleiset, kokoukset, iltamat ym. tilaisuudet
  kahden viikon ajaksi [ vrt. korona-aika ].

  
 >>> Lue osa 1 wanhoista päätöksistä


  ________________________________________________________________
 Lähde:  Lasse Toivolan julkaisut