Hausjärven Karhin kylä on saanut suksimäen

Karhin rakenteilla olevasta hyppyrimäestä oli juttu kuvineen Hämeen Ilves -lehdesssä helmikuussa 1933.
Samassa lehden numerossa on paljon juttua muistakin hyppyrimäistä ja hiihtokisoista.
Lehti oli Etelä-Hämeen Suojeluskuntain piiriesikunnan tiedotuslehti.

karhiraiv.jpg
  

karhiteks.jpg

 

karhisivu.jpg

           Samassa lehdessä oli myös ilmoitus Hausjärven eri kylissä pidettävistä suojeluskunnan harjoituksista
           helmikuussa 1933:

 karhinharjo.jpg

        
             
hyppyrikart.jpg               Hyppyrimäki vuoden 1945 kartalla

   


                    >  Lue aikaisempi juttu Karhin hyppyrimäestä