Jonas Cajanuksen Hausjärven kappelikartta 1749

Lohtajalla 1716 syntynyt Jonas Cajanus kartoitti Hausjärven kappelin vuonna 1749 kolmessa kuukaudessa.
Karttaa säilytetään Ruotsin Riksarkivetissa, se on kooltaan 167 x 131 cm ja sen mittakaava on 1:20 000.
Se on piirretty yhtenä kappaleena ilman arkkijakoa.

kartta_Cajanus.jpg


Kartalla mm:

Hausjärven (järven) länsipuolella Riakanojan varrella: Varg stängfell af Furu, eli suden ansa (kuoppa) hongasta.

Järven rannalla Sikosaaren niemen (SicoSari) länsipuolella Vänskänkallio (VänskänCallio).
Rannat on merkitty soiseksi, pientä mäntyä kasvavaksi (måsigt Land med små tall).

Puinen Hausjärven kappelikirkko, ei tornia (Hausjärvi Capel Kyrkia af Trä, utan torn).
Kirkkorakennuksen vierellä on torppa (Torp), lähde (Kiälla), ja koilliseen johtavan tien vieressä
sotilastorppa (Knete Torp).

Hikiästä järveen laskee Riacanoja ja järven eteläpäähän Rasinoja.

Hausjärven laskuojan nimetty Hausjärven joeksi (nyk. Hausjoki).

Kartalla on Hausjärven kappelikirkko, nykyinen puukirkko valmistui 1789. Maastoon on havaintojen perusteella
kirjattu millaista siellä on kasvillisuuden ja maaston korkeuden suhteen – kyseessä siis jonkinlainen topografinen kuvaus.

Kirkonkylästä Oittiin menevä tie on merkitty kiviseksi ja huonokuntoiseksi, eikä se sovellu kärrytieksi.
Puujaan kautta talvitie Oittiin (nyk. Oikotie).

Laajemmat suot on kuvattu kelta-puna-vihervärillä, korkeat mäet ja kalliot mustina aaltoviivoina, niityt ja pellot
vihreinä ja järvet ja joet sinisinä. 
Mitattu järvet, joet, maantiet ja niiden laatu sekä sijoitettu talot mahdollisimman tarkasti niiden oikeille paikoilleen.

Lähde: Riksarkivet / Heikki Rantatuvan karttakokoelma