Oitin koulu ja kätilöopisto

kuva800.jpg

Oitin koulun piirustukset teetettiin yli-insinööri Hugo Kasimir Nordenswanilla. Koulun rakennustyöt aloitettiin
keväällä 1895 ja se valmistui jo seuraava syksynä, jolloin kouluun ilmoittautui 76 oppilasta.

Rakennusta laajennettiin vuonna 1904 ja seuraavana vuonna hirsirakennus sai lautavuorin ja se maalattiin.
Rakennus toimii nykyisin osana lukiorakennusta.

Yllä olevassa kuvassa koulu 1930 luvulla. Kuvan taakse on kirjoitettu mielenkiintoinen teksti:
" 27.2.1940 Kompp. Korhon majoituspaikka. Tässä olemme isänmaata hyväilleet useasti ja
hyväilemme edelleenkin ". 
 

kuva801.jpg

                     Postikortti, postitettu 1931. Kustantaja H. Saastamoisen kirjakauppa, Oitti.

    Lisärakennus  (Kätilöopisto)


            Koulun tilat alkoivat käydä ahtaiksi ja niin vuonna 1916 hankittiin tontti lisärakennusta varten.

kuva623a.jpg

Vuonna 1919 valmistui kuvan lisärakennus, jonka vasemmassa päässä oli veistosali,
naisopettajan asunto yläkerrassa ja koulun johtajaopettajan asunto rakennuksen oikeassa
päädyssä. Rakennussuunnitelmat tilattiin riihimäkeläiseltä arkkiitehti T. A. Pulkkiselta ja
rakentajaksi valittiin G. Pajusalo.
Vuoden kuluttua uuden rakennuksen valmistumisesta tilojen käyttö muuttui, kun
veistosalliin sijoitettiin alakansakoulu.

Rakennuksesta käytettiin aikanaan myös nimeä "kätilöopisto", siinä asuneen Oitin
kätilön mukaan. Kuvassa olevaa tietä kuljettiin aikoinaan Oitista Lahteen ja se ylitti
Oitin jälkeen radan Torholassa. Rakennus purettiin joskus 1970 -luvulla.

Kuva 1: Akin arkisto
Postikortti: Akin arkisto 
Kuva 2: Nuorisoseura Sarastuksen arkisto.