Hämeen läänin kartta, A.W. Lindeström, 1861

" Saatavilla olevain karttateosten, maa- ja jakokirjain sekä usealta haaralta annettuin tietojen
perustuksella vuonna 1861 valmistanut A.W. Lindeström "

kartta_1861a.jpg

Helsinki-Hämeenlinna rautatie on jo merkitty kartalle ja se on esitetty
ensikertaa yleiskartassa. Rata valmistui 1862 (kartta 1861).

Hikiässä Kalkke (nyk. Kalkee), Oitenkylä (Oitti), Hikie (Hikiä),

Selenoja (Selänoja), Kolkala (Kolkkalan talo), Walkjärvi, Wuolle,
Warunte. Riihimäen-Lahden välistä rataa ei vielä ole, Riihimäki löytyy.