Hämeen lääninkartta 1653

kuva415.jpgHämeen lääninkartta 1653
. Kartta liittyy 1650-luvun maakuntakartoituksiin.
Kartan on laatinut Schroderus, joka nimitettiin vuonna 1640 maanmittariksi ja sai vuonna 1643 
valtakirjan Uudenmaan ja Hämeen läänin vakinaiseksi maanmittariksi.

Kartalla näkyy mm. maantien Helsinki-Hämeenlinna, joka kulkee Hausjärven ( Hausjerfwi )
kohdalla vain Karhin kautta. Kylien nimiä: Kärkälä, Kärkölä ??? (nyk. Erkylä), Hicki (Hikiä), Hausjerfwi (Hausjärvi), Carhi (Karhi),
Lawina (Lavinto), Carha (Kara). Järvet ja joet on merkitty korostetusti tärkeinä kulkuväylinä.

Punainen katkoviivan Turkhaudan ja Ryttylän kohdalla on ilmeisesti pitäjän raja ja  punainen kolmio on
rajamerkki? Kokonaisuutena tämä kartta osoittaa erätiet aina keskisuomeen saakka.
Rajawuori (Nyk. Piirivuori???).

Kirkkoa ei ole merkitty (saarnahuone rakennettiin 1611 ja muutettiin kappelikirkoksi 1661), mutta Karan kohdalle
on merkitty kartano.
Lähde: Heikki Rantatupa.

>>> paluu kartat -pääsivulle