Puita korjattiin entiseltä Hausjärveltä

           Kuvat 22.1.2011 / Aki R.

           Vanhan järven alueelta korjattiin yli 7000 kuutiometriä puutavaraa talvella 2011.
           Aiheesta on juttu Harvestia -lehdessä / Kevät 2011. Metsää alueella omistaa noin
           parikymmentä metsänomistajaa.

kuva409.jpg

                           Koivuja entisellä Hausjärvellä.  


kuva408.jpg

                                                        Rekkakuormittain järveltä korjattua sellu- ja vanerikoivua.

kuva410.jpg

                                                                           Moto entisellä järvellä.

 

kuva412.jpg

 

                          Ajokone ylittämässä järven reunan kuivatusojaa ajoa varten rakennettua siltaa pitkin.

 

kuva411.jpg

                                                          Silta järven reunaa kiertävän kuivatusojan yli.

 

hausoja.jpg

                    Järven Kirkonkylän puoleinen oja, jonka oikealla puolella näkyy moton hakkuujätettä. 

                    Kuva 16.4.2011 Aki R.